Inbjudan till samråd för Detaljplan för Lofta 2:2 m.fl.