Kungörelse Klinta 5:46 Bygglov för nybyggnad av mast