Kontakta oss

Kommunstyrelsen 25 januari

Publicerat 27 januari 2022

Kommunstyrelsen sammanträdde i tisdags på distans.

Kommunstyrelsen fick det preliminära driftredovisningen för 2021, som är en del av årsredovisningen. Arbetet pågår med den slutliga sammanställningen av kommunens bokslut för 2021 samt uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.

Kommunchefen och kommunalrådet redovisade resultatet av medborgarundersökningen som SCB genomförde under hösten 2021. Mer information om det kommer i ett eget nyhetsinlägg!

Beslut fattades om att erbjuda omsorgstagare inom hemtjänsten luncher från restauranger under vecka 7.

Kommunstyrelsen reviderade sin attestlista så att den överensstämmer med de senaste organisationsförändringarna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastighet Borgholm 11:50 för att möjliggöra byggnation av hyresrätter.

Kommunstyrelsen tog emot en uppföljning av Borgholms slotts och Fastighetsverkets utvecklingsplan för slottet de kommande åren.

Två svar på revisorernas granskningar lämnas till kommunfullmäktige att anta, ett om kommunens it-verksamhet och ett om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.

Med svaren uppdrogs även till kommunchefen att genomföra en översyn av informationssäkerhetspolicyn och föreslå kommunstyrelsen lämpliga revideringar.

Dessutom fick kommunchefen i uppdrag att föreslå en revidering av styrdokument relevanta för miljö- och hållbarhet, som hållbarhetspolicyn, energi- och klimatstrategin med handlingsplan, VA-policyn och VA-strategin. Detta för att uppdatera dem i enlighet med kommunens mål och styrmodell samt med en tydlig ansvarsfördelning.

Här kan du läsa hela protokollet när det är justerat. 

Skip to content