Utskriftsdatum: 21 October 2021

Kommunstyrelsen

12 februari 2020

Protokoll från kommunstyrelsen hittar du under Mer information längst ned på sidan. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsens sammanträden

Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk under mer information nedan.  Protokollen publiceras här efter att de justerats och går även att läsa på plats i Stadshuset och på biblioteken.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre, kontakta respektive sekreterare, du ser kontaktuppgifter här nedanför.

Äldre protokoll förvaras i kommunarkivet.

Hoppa till innehåll