Kommunstyrelsens protokoll

Protokoll från kommunstyrelsen hittar du i plusmenyn nedan. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsens sammanträden

Sammanträdena äger rum en gång per månad förutom juli månad. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk under mer information nedan.  Protokollen publiceras här efter att de justerats och går även att läsa på plats i Stadshuset och på biblioteken.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll som är äldre, kontakta respektive sekreterare, du ser kontaktuppgifter här nedanför.

Äldre protokoll förvaras i kommunarkivet.

Ta del av kommunstyrelsens protokoll:

Kommunstyrelsen protokoll 2024

Kommunstyrelsen protokoll 2023

2023-12-19 kommunstyrelsen protokoll
2023-12-19 kommunstyrelse kallelse

2023-12-11 Extrainsatt kommunstyrelse protokoll

2023-11-21 kommunstyrelsens protokoll
2023-11-21 Kallelse Kommunstyrelsen

2023-10-24 Protokoll kommunstyrelsen

2023-09-26 Protokoll kommunstyrelsen 

2023-08-31 Protokoll kommunstyrelsen
2023-08-29 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-06-27 Protokoll kommunstyrelsen
2023-06-27 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-05-23 Protokoll kommunstyrelsen
2023-05-23 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-04-25 Protokoll kommunstyrelsen
2023-04-25 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-03-28 kommunstyrelsen protokoll
2023-03-28 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-02-28 Kommunstyrelsen protokoll
2023-02-28 Kallelse till Kommunstyrelsen

2023-02-08 Kommunstyrelsen protokoll
2023-02-08 Kallelse till kommunstyrelsen

2023-01-31 Kommunstyrelsen protokoll
2023-01-31 Kallelse till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen protokoll 2022

2022-12-20 Kommunstyrelsen protokoll
202-12-20 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-12-19 Kommunstyrelsen protokoll
2022-12-19 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-11-29 Kommunstyrelsens protokoll
2022-11-29 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-10-25 Kommunstyrelsen protokoll
2022-10-25 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-10-17 Kommunstyrelsen protokoll
2022-10-17 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-08-23 Kommunstyrelsen protokoll
2022-08-23 Kommunstyrelsen kallelse

2022-06-28 Kommunstyrelsen protokoll
2022-06-28 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-06-20 Kommunstyrelsen protokoll
2022-06-20 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-05-31 Kommunstyrelsen protokoll
2022-05-31 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-05-23 Kommunstyrelsen protokoll
2022-05-23 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-05-03 Kommunstyrelsen protokoll
2022-05-03Kallelse till kommunstyrelsen

2022-03-29 Kommunstyrelsen protokoll
2022-03-29 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-03-01 Kommunstyrelsen protokoll
2022-03-01 Kallelse till kommunstyrelsen

2022-01-25 Kommunstyrelsen protokoll
2022-01-25 Kallelse till kommunstyrelsen