Utskriftsdatum: 23 September 2018

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av elva ledamöter med ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt kommunens relationer till omvärlden.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt.

Läs mer i kommunstyrelsens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Ledamöter
1. Ilko Corkovic (S), ordförande
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@borgholm.se
2. Sofie Loirendal (FÖL), 1:e vice ordförande
Facebook: www.facebook.com/loirendal
E-post: sofie.loirendal@framtidoland.se
3. Leif Gerhardsson (S)
4. Anette Hemlin (FÖL)
Telefon: 070-670 99 20
E-post: annette@hemlinbjorklind.se
5. Andreas Persson (S)
6. Bertil Lundgren (MP)
E-post: lundgren.bertil@gmail.com
7. Stig Bertilsson(C)
Telefon: 0485-700 07
Mobil: 070-313 04 89
E-post: Stig.Bertilsson@swipnet.se
8. Peder Svensson (C)
Telefon: 0485-56 23 50
Mobil: 070-517 29 73
E-post: peder.svensson@swipnet.se
9. Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande
Telefon: 0485-829 80
Mobil: 070-319 72 23
E-post: marcel@borgholm.se
10. Jan Erici (M)
E-post: jan@erici.se
11. Per Lublin (nÖP)
Telefon: 0708-20 86 28
E-post: Per.Lublin@gmail.com

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen.  KSAU lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. I sådana ärenden som delegerats till utskottet kan KSAU kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar även som krisledningsnämnd, trafiknämnd, budgetberedning, personalutskott och näringslivsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sofie Loirendal (FÖL) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marcel van Luijn (M)

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen som rör kultur- och fritidsfrågor.

Kultur- och fritidsutskottet består av kommunstyrelseledamöterna Leif Gerhardsson (S), sammankallande, samt Mattias Carlsson (FÖL) och Marcel van Luijn (M).