Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-01-12