Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-09