Kontakta oss

Nya avfallsföreskrifter

Publicerat 11 december 2021

På grund av förändringar i lagstiftningen ska Borgholms kommun uppdatera sina avfallsföreskrifter. I föreskrifterna regleras insamling och hantering av det avfall som kommunen ansvarar för – källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser med mera.

Förslaget till nya avfallsföreskrifter finns tillgängligt i Stadshuset i Borgholm och på Borgholms bibliotek.

Du hittar en digital version på denna sida

Synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter ska skriftligen ha inkommit senast den 9 januari 2022 till jonatan.wassberg@borgholm.se eller per brev Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunsekreterare Jonatan Wassberg Telefon: 0485-883 54 eller Skicka e-post

Hoppa till innehåll