Utskriftsdatum: 25 September 2020

Återvinning och avfall

Borgholm Energi AB, BEAB, ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att samla in och hantera hushållsavfall, latrin och slam samt för att ta emot grovavfall och farligt avfall i Borgholms kommun.

Det finns flera återvinningsstationer dit du tar din källsortering. Läs mer under Mer information, längre ner på sidan.

I kommunen finns återvinningscentraler i Kalleguta och Böda, du hittar öppettiderna längre ner på sidan, under Mer information.