Kontakta oss

Återvinning och avfall

Publicerat 12 april 2017

Borgholm Energi AB, BEAB, ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att samla in och hantera hushållsavfall, latrin och slam samt för att ta emot grovavfall och farligt avfall i Borgholms kommun.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer, ÅVS, dit du tar din källsortering. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. Är containrarna fulla eller om det är skräpigt är du välkommen att felanmäla direkt till FTI.  Läs mer under Mer information, längre ner på sidan.

Fastighetsnära insamling ska ersätta ÅVS

I november 2025 inför vi fastighetsnära insamling av förpackningar. Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamling i Sverige. Det innebär bland annat att det är kommunerna som tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen och att förpackningar senast 2027 ska hämtas direkt från hushållens fastigheter och inte från återvinningsstationer.

Återvinningscentraler

I kommunen finns återvinningscentraler i Kalleguta och Böda och du hittar öppettiderna längre ner på sidan, under ”Mer information”. På ÅVC finns också containrar för att lämna in saker och möbler som du inte längre vill ha, läs mer på sidan Återbruk som du ser i menyn. 

Renhållningsordning

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet regleras i avfallsplanen och i föreskrifterna för avfallshantering regleras insamling och hantering av hushållsavfall – källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin med mera.

Hoppa till innehåll