Kontakta oss

Återvinning och avfall

Publicerat 12 april 2017

Borgholm Energi AB, BEAB, ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att samla in och hantera hushållsavfall, latrin och slam samt för att ta emot grovavfall och farligt avfall i Borgholms kommun.

Nya avfallsföreskrifter

Borgholms kommun ska uppdatera sina avfallsföreskrifter. Detta med anledning av förändrad lagstiftning. Ett förslag på nya föreskrifter finns tillgängligt på Borgholms bibliotek och i Stadshuset i Borgholm samt digitalt på den här sidan, under ”Mer information.” Där hittar du även länken till Borgholms Energis sida om renhållningsordningen.

Återvinningscentraler

I kommunen finns återvinningscentraler i Kalleguta och Böda, du hittar öppettiderna längre ner på sidan, under ”Mer information”. På ÅVC finns också containrar för att lämna in saker och möbler som du inte längre vill ha, läs mer på sidan Återbruk som du ser till vänster i menyn. 

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer dit du tar din källsortering. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. Är containrarna fulla eller är det skräpigt är du välkommen att felanmäla direkt till FTI.  Läs mer under Mer information, längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll