Utskriftsdatum: 23 October 2021

Återvinning och avfall

12 april 2017

Borgholm Energi AB, BEAB, ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att samla in och hantera hushållsavfall, latrin och slam samt för att ta emot grovavfall och farligt avfall i Borgholms kommun.

Återvinningscentraler

I kommunen finns återvinningscentraler i Kalleguta och Böda, du hittar öppettiderna längre ner på sidan, under Mer information.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer dit du tar din källsortering. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. Är containrarna fulla eller är det skräpigt är du välkommen att felanmäla direkt till FTI.  Läs mer under Mer information, längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll