Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 13 november

Publicerat
Höjdpunkter från kommunfullmäktiges sammanträde.

Kalmar länstrafik informerar om bussförbindelser

Kalmar länstrafik (KLT) besökte kommunfullmäktige för att svara på frågor om bussförbindelser. Detaljerna kring trafikförsörjningen utreds nu genom det så kallade trafikförsörjningsprogrammet, som tas fram varje mandatperiod.

Trafikens omfattning beror på demografiska faktorer, näringslivsutveckling och trafik över länsgränserna. Trafikprogrammet kommer att gå ut på remiss till kommunerna 2024. Innan dess kommer Borgholms kommun återkomma med en avsiktsförklaring under januari 2024, efter att det förankrats politiskt.

Tilläggsanslag till utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade att anslå 4 140 000 kronor i tilläggsanslag till utbildningsnämnden 2023 på grund av ökade kostnader för skolskjuts, särskild bemanningsinsats och ökade kostnader för interkommunal ersättning. Tilläggsanslaget finansieras via resultatet i budgeten.

Sammanslagning av förskoleenheterna Björkviken och Hasselbacken

Med start höstterminen 2024 har kommunfullmäktige beslutat att genomföra en sammanslagning av förskoleenheterna Björkviken och Hasselbacken. Anledningen bakom beslutet är minskat barnunderlag framöver. Förvaltningen beräknar barnantalet, hösten 2024, till cirka 13 barn på Björkviken. Samtliga barn kommer erbjudas plats på Hasselbacken, alternativt en annan förskola om vårdnadshavaren så önskar.

Flera e-förslag går vidare till beredning

Ett flertal E-förslag, som fått tillräckligt många röster, behandlades på mötet och går vidare till kommunstyrelsen för beredning. E-förslagen som behandlades är: ”Sjöbodar med försäljning i yttre hamnen”, ”Hyreshus för unga” och ”Busshållplats nära Hälsocentralen”.

Mer information om E-förslagen går att hitta på följande länk: E-förslag (borgholm.se)

Vill du ta del av fler beslut som kommunfullmäktige har fattat? Då kan vi rekommendera att ta en kik på protokollet eller webbsändningen av sammanträdet.

Protokoll: Kommunfullmäktiges protokoll – Borgholms kommun

Webbsändning: Webbsändningar – Borgholms kommun

Skip to content