Kontakta oss

Tyck till om kommunens framtid

Publicerat

Nu finns förslaget till kommunens nya översiktsplan tillgänglig att ta del av och tycka till om! Ta chansen att lämna dina synpunkter om kommunens utveckling!

Läs mer om översiktsplanen och läs förslaget digitalt här

Förslaget finns även i fysisk form på biblioteken i Runsten, Rälla, Löttorp och Borgholm samt i servicecenter i Stadshuset i Borgholm.

En översiktsplan visar hur hela kommunen långsiktigt ska utvecklas. Översiktsplanen är inte bindande men vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Samrådsperioden pågår till och med 31 augusti 2022.

Diskutera förslaget med kommunens tjänstepersoner

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstepersoner och lämna synpunkter om planförslaget vid följande tillfällen:

  • 7 juni klockan 15-18 vid hamnen i Byxelkrok
  • 9 juni klockan 15-18 vid Gamla Sparbanken i Löttorp
  • 11 juni klockan 11-14 på Torget i Borgholm
  • 13 juni klockan 16-18 vid biblioteket i Runsten
  • 15 juni klockan 16-18 vid biblioteket i Rälla

Lämna dina synpunkter

Det finns fyra sätt att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan:

  • Fyll i en digital enkät.
  • Skicka e-post till oversiktsplan@borgholm.se
  • Posta synpunkterna till Borgholms kommun, Tillväxtavdelningen, Box 52, 387 21 Borgholm.
  • Fyll i översiktsplanevykorten som finns på biblioteken, på servicecenter och på samrådsmötena. Lämna dem sedan i specifika lådor på samma ställen.

 

 

Skip to content