Underrättelse: Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera för granskning

Underrättelse: Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera för granskning

2021-09-30

Start- och slutdatum:

2021-09-30 - 2021-10-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen