Underrättelse om granskning för detaljplan del av Lofta 2:2 m-fl-