Underrättelse om granskningsutlåtande för detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning