Kontakta oss

Vad gäller för snöröjning i kommunen?

Publicerat
Gata-park jobbar på enligt den prioriteringslista som vi har för snöröjning i kommunen. Skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga verksamheter – men också gång- och cykelvägar – kommer före till exempel bostadsgator.

Kommunen ansvarar för att snöröja och halkbekämpa gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkargatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer kommunen gatorna, men inte trottoarerna.

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på eventuella gångbanor utanför din fastighet.

Kommunen ansvarar även för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fastboende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden.

Läs mer om vilka gator som snöröjs av kommunen här:

Snöröjning – Borgholms kommun

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på allmän väg.

Skip to content