Kontakta oss

Snöröjning

Borgholms tätort

Kommunen ansvarar för att snöröja och halkbekämpa gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkargatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer kommunen gatorna, men inte trottoarerna.

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på eventuella gångbanor utanför din fastighet.

Enskilda vägar

Kommunen ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden.

Entreprenören påbörjar snöröjning på eget initiativ vid ca 10 cm torr snö, alternativt vid 6-8 cm blötsnö. Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs nödvändiga delar inom respektive område.

Ansöka om snöröjning

Du som är folkbokförd i Borgholms kommun kan ansöka om kommunal snöröjning vid din fastighet via vår e-tjänst, du hittar länk längst ner på sidan.

Ett krav från kommunen och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan framföras utan hinder från fasta föremål som träd, staket, murar och postlådor etc.  Vägarna ska markeras med snöstakar och vändplatser iordningställas och hållas tillgängliga. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas på kommunens serviceförråd i Borgholm, kontakta gata-parkchefen. Du ser kontaktuppgifter längre ner på sidan

För halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare själva.

För att underlätta för snöröjningen ber vi dig

  • undvika att skotta ut snö från uppfarter till gata och trottoar
  • vara noga med att följa parkeringsreglerna
  • att alltid lämna företräde åt snöröjningsfordonen
  • respektera att vissa gator tillfälligt stängs av för att forsla bort snövallar.

Vid kraftigare halka kan du som privatperson själv hämta sand i begränsad mängd på kommunens serviceförråd,  kontakta Gata- parkchef  Jan-Åke Johansson.

Allmän väg

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på allmän väg. Läs mer på deras hemsida, under Mer information längre ner på sidan.

Kartan visar vilka gator/vägar som snöröjs på uppdrag av Borgholms kommun

Skip to content