Utskriftsdatum: 25 February 2020

Snöröjning

Borgholms tätort

Borgholm Energi AB snöröjer och halkbekämpar gata och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkaregatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer bolaget gatorna, men inte trottoarerna.

Fastighetsägarna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarerna utanför det ovan angivna området.

Vid frågor om snöröjning i Borgholms tätort, kontakta Borgholm Energi, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Enskilda vägar

Det är Borgholm Energi som ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden.

Entreprenören påbörjar snöröjning på eget initiativ vid ca 10 cm torr snö alt 6-8 cm blötsnö. Vid drivbildning pga blåst snöröjs erforderliga delar inom respektive område.

Är du nyinflyttad och vill ansöka om kommunal snöröjning görs detta på blanketten Ansökan kommunal snöröjning som du hittar längst ner på sidan.

Ett krav från Borgholm Energi och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan framföras utan hinder från fasta foremål såsom träd, staket, murar och postlådor etc.  Vägarna ska markeras med snöstakar och vändplatser iordningställas och hållas tillgängliga. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas hos Borgholm Energis serviceförråd i Borgholm, kontakta Borgholm Energis kundtjänst.

För halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare själva.

För att underlätta för snöröjningen ber vi dig
undvika att skotta ut snö från uppfarter till gata och trottoar, vara noga med att följa parkeringsreglerna, att alltid lämna företräde åt snöröjningsfordonen och respektera att vissa gator tillfälligt stängs av för att forsla bort snövallar.

Vid kraftigare halka kan du som privatperson själv hämta sand i begränsad mängd på Borgholm Energis serviceförråd,  kontakta Borgholm Energis kundtjänst.

Allmän väg

Läs om snöröjning och halkbekämpning på allmän väg på Trafikverkets hemsida.

Snöskador
Borgholm Energi är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att fastighetsägares staket, murar eller brevlådor kan ta skada. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till Borgholm Energi.

Borgholm Energi skiljer mellan skador som orsakats genom snötryck och skador som orsakats genom mekanisk skada.

Snötryck
Snötryck sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägrenen. Staket, murar och brevlådor bör vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck Skador som uppkommer på detta sätt ersätts vanligen inte.

Mekanisk skada
Mekanisk skada uppkommer då plogbladet kommer åt staketet, muren eller brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig kan ersättning ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt.

Anmälan av snöröjningsskada
Anmälan av snöskada ska göras på en blankett för detta, som finns på Borgholm Energis hemsida. Bedömning av snöskada görs gemensamt av Borgholm Energi och entreprenören. Om skadan anses vara ersättningspliktig erbjuds fastighetsägaren att åtgärda skadan själv mot ersättning. Ersättningen ges endast för hela eller delar av materialkostnaden, beroende av skadans art samt skick på det skadade objektet.

Ersättning utgår inte om inte bedömning gjorts. Borgholm Energi accepterar inte fakturor som inte är godkända av Borgholm Energi.

För att överklaga Borgholm Energis beslut angående snöröjningsskador ska skadeståndsanspråk göras skriftligen till Borgholm Energi. Skadeståndsanspråket ska innehålla den totala ersättningen som fastighetsägaren gör anspråk på.  Bifoga gärna foto.

 

Kartan visar vilka gator/vägar som snöröjs på uppdrag av Borgholms kommun

Entreprenören påbörjar snöröjning vid ca 10 cm torr snö eller 6-8 cm blöt snö. Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs nödvändiga delar inom varje område.