Kontakta oss

Viktig utbildning på temat våld i nära relationer

Publicerat

Nu i veckan deltar våra medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning  i en utbildning på temat våld i nära relationer. Utbildningen ska ge kunskap om vad våld i nära relationer är, hur det kan uppmärksammas och vad personalen kan göra för att stötta och hjälpa den våldsutsatta . För att säkerställa att alla får skydd, stöd och rätt insatser krävs kunskap om våld i nära relationer. Utbildningen utförs av kommunpolis Magnus Areskog,  Ingela Öhrling och Anette Axelsson som arbetar med våld i nära relationer på socialförvaltningen. Utbildningen möjliggörs genom utvecklingsmedel från socialstyrelsen för arbete mot våld i nära relationer.

 

 

Skip to content