Kontakta oss

Uppdatering om vårt krisstöd efter den tragiska trafikolyckan

Publicerat 25 november 2022

Idag, fredag 25 november, har vi öppnat vårt krisstöd efter den tragiska trafikolyckan på torsdagskvällen.

Vi erbjuder krisstöd i Borgholms kyrka idag mellan klockan 11 till 20 och många har sökt sig till kyrkan för samtal, stöd och för att tända ljus. I kyrkan finns personal från socialtjänsten, ideella krafter och Svenska Kyrkan och ikväll klockan 18 hålls en ceremoni. Imorgon lördag mellan klockan 15 till 18, finns vi återigen på plats i kyrkan i Borgholm för samtal och stöd. Kyrkan inleder med en ceremoni klockan 15.

Skolorna har idag haft ökad beredskap för att möta elevers oro och prata om det som har hänt. Förebyggande teamet har varit på plats på Slottsskolan under dagen och nu ikväll på Slottsgården. Går’n i Löttorp har öppet klockan 15-22 och Slottsgården i Borgholm har öppet klockan 14:30-23 med utökad bemanning, för att stötta våra barn och ungdomar. Berörda skolor förbereder även för hur vi ska ta emot och ha beredskap för samtal och stöd på måndag morgon då våra elever kommer tillbaka efter helgen.

Alla våra tankar går till de drabbade och deras närstående.

Satsning på förenkling för företag och arrangörer

Publicerat 22 november 2022

I vår satsning Forum Borgholm samlar vi kompetenser för att underlätta för företagare och arrangörer. ”Vi vet att det här är efterfrågat från vårt näringsliv”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag i Borgholms kommun. I vår satsning Forum Borgholm samlar vi kompetenser för att underlätta, hjälpa till med information och snabba på vid exempelvis ansökningar av tillstånd. Vid ett och samma tillfälle får företagaren träffa alla kontakter för sitt ärende. Vi ger dig som företagare en väg in och genom dialog, vägledning, behovsanpassade råd och effektiv samordning förenklar vi kontakten med oss.

”Vi vet att det här är efterfrågat av företagarna och satsningen är en del i vårt arbete med att förbättra vår service och bemötande. Vi hoppas att satsningen Forum Borgholm ska göra det enkelt och smidigt för företagen”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

”Vi är den företagstätaste kommunen i landet och den här frågan är oerhört viktig för oss. Företagen och inte minst de många små företagen behöver lättnader från byråkrati och administration så att tid och resurser frigörs som i stället kan läggas på att utveckla verksamheten. Vi hoppas att den här satsningen ska förenkla för företag att verka och växa”, säger Ilko Corkovic,” kommunstyrelsens ordförande.

Tid för möte bokas in fredagar mellan 8-12. Nu bokas möten genom att skicka e-post till anders.magnusson@borgholm.se men en bokningsportal är på gång.

 

Borgholms kommun ingår i högriskområde för fågelinfluensa

Publicerat 21 november 2022

Jordbruksverket beslutade den 16 november 2022 att upprätta ett högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige där Borgholms kommun ingår. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med fågelinfluensa från vilda fåglar till tamfåglar. Beslutet gäller alla som har fjäderfän, höns och andra fåglar i fångenskap.

Vilda fåglar kan smitta tama så nu gäller det att vara uppmärksam och försiktig samt följa Jordbruksverkets råd. Det viktigaste du som djurägare kan göra är att förhindra kontakt mellan dina fåglar och vilda fåglar. Jordbruksverket har samlat massor av tips på hur du gör detta på deras webbplats:

Vad gäller för snöröjning i kommunen?

Publicerat 21 november 2022
Gata-park jobbar på enligt den prioriteringslista som vi har för snöröjning i kommunen. Skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga verksamheter – men också gång- och cykelvägar – kommer före till exempel bostadsgator.

Kommunen ansvarar för att snöröja och halkbekämpa gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkargatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.  I tätorten i övrigt snöröjer kommunen gatorna, men inte trottoarerna.

Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på eventuella gångbanor utanför din fastighet.

Kommunen ansvarar även för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fastboende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom fastställda områden.

Läs mer om vilka gator som snöröjs av kommunen här:

Snöröjning – Borgholms kommun

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på allmän väg.

Borgholm tryggaste kommunen igen

Publicerat 08 november 2022

Borgholm är den kommun i Polisregion Sydost där invånarna känner sig tryggast enligt polisens årliga trygghetsmätning. Årets undersökning visar det bästa resultatet någonsin och vår kommun rankas som den tryggaste kommunen i Sverige.

Polisens årliga trygghetsmätning genomfördes under hösten 2022 och Borgholms kommun ligger i topp när hela trygghetsmätningen summeras.

”Det är glädjande att våra medborgare upplever en så stor trygghet. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att satsa på trygghetsfrågor som vi vet betyder oerhört mycket för våra medborgare. Att vi de senaste fyra åren rankats som den tryggaste kommunen i hela landet betyder mycket även för inflyttning och företagsetablering”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

”Trygghet är en allt viktigare faktor när man i framtiden väljer bostadsort. Vi jobbar med attraktiva områden för nya bostäder och vi är otroligt glada att Borgholms kommun återigen är den tryggaste kommunen i mätningen”, säger Jens Odevall, kommunchef och fortsätter:

”Det är ett glädjande resultat och trygghetsundersökningen är ett kvitto på att Polisens och vårt arbete bland annat inom skolan, Förebyggande teamet och socialförvaltningen är framgångsrikt. Men upplevelsen av trygghet är också en färskvara och vi fortsätter våra satsningar på att stärka tryggheten”.

”Vi vill ge en stor eloge till Polisens arbete och deras närvaro i vår kommun. Vi har ett bra samarbete och det betyder mycket”, säger Ilko Corkovic.

58 kommuner deltog i trygghetsmätningen i Polisregion syd och 600 enkäter skickades ut i Borgholms kommun. 300 personer i Borgholms tätort fick svara på enkäten och 300 utanför tätorten. Svarsfrekvensen var hög, 70 procent. I mätningen ligger vi på 0,57 på skalan där 0 är tryggast och 6 är minst trygg.

Trygghetsmätningen kommer nu att analyseras ordentligt och ska ligga till grund för fortsatta prioriterar när det gäller satsningar på trygghet.

 

Stipendier för dig som studerar på eftergymnasial nivå

Publicerat 07 november 2022

Ölands kommunalförbund utlyser nu stipendier och medel från Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond. Sista ansökningsdag är 14 november.

Kriterier för ansökan

  • Högst 30 år gammal.
  • Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år.
  • Bedriva studier i Sverige eller utomlands som kräver minst gymnasiekompetens eller motsvarande.
  • Stiftelsen stödjer även vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen samt hembygdsvårdande verksamhet på Öland,

Läs mer och ansök på Ölands kommunalförbunds hemsida

 

Fredag 4 november stänger servicecenter klockan 12

Publicerat 03 november 2022

Servicecenter stänger klockan 12, eftersom lördag är röd dag, Alla helgons dag.

Vi hoppas ni får en stämningsfull helg.

Julstad även i år: ”Behåller det mesta av julbelysningen”

Publicerat 02 november 2022

Borgholms kommun har tagit beslut om att behålla det mesta av julbelysningen och kompensera det genom att spara in på annan belysning i år.

”Kommunens lösning för julbelysningen är väl avvägd och genomarbetad. Vi sparar el samtidigt som vi har tagit hänsyn till perspektiven trygghet, säkerhet och trivsel”, säger Magnus Areskog, säkerhetssamordnare.

Julbelysningen består av ledbelysning och kommunens totala energiförbrukning kommer inte att öka eftersom vi samtidigt släcker annan belysning.

Väl avvägd dekorativ belysning på allmänna platser leder till ökad trygghet, trivsel, ökad handel och mer utevistelse. Det är viktiga anledningar till att Borgholms kommun har kvar den traditionella julbelysning även i år.  Vi fokuserar på andra åtgärder som gör faktisk skillnad när det gäller att minska energi­förbrukningen.

”Vi har tuffa år med pandemi bakom oss och nu oroliga tider med kriget i Ukraina och dessutom höga elkostnader och räntor. Ännu mer mörker är verkligen inte det vi behöver nu. Vi tycker att julbelysningen är viktig ur ett trygghets- och folkhälsoperspektiv samt för julhandeln och restaurangerna i Borgholm”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Julbelysningen längs Storgatan med gammaldags grangirlanger från fasad till fasad längs kvartersgatorna kommer att vara tänd från första advent till tjugondag knut, 25 november till 16 januari. Det är i sig en minskning med cirka 40 dagar jämfört med tidigare år. Julbelysning som inte monteras är isdropparna, de gröna bollarna i norra parken och vid Turistbyrån, vattentornets julbelysning, strålkastarna på Torget och slingan på fjärrvärmeverkets skorsten. Inga ljusstakar eller stjärnor kommer att sättas upp i Stadshuset, däremot kommer en dekoration på Stadshusets balkong att sättas upp, som blir till glädje för fler i staden. En ytterligare besparing är att Slottets fasad samt löp- och promenadslingor vid Mejeriviken och Sjöstugan kommer att tidsstyras och tändas klockan 05:30 tills det ljusnar och sedan tändas igen vid skymning fram till klockan 23.

”Det är en del av våra åtgärder, som innebär att vi gör av med mindre energi men vi får en fin effekt av julbelysningen. Borgholm kommer att vara en fin julstad även i år”, säger Anders Magnusson.

Välkommen på föreläsning: Leva och bo energismart

Publicerat 28 oktober 2022

Vill du veta mer om hur du kan energieffektivisera ditt hus och ditt liv? Kom och lyssna på Andreas Molin, energijägare och expert på lågenergihus och solceller.

Tisdagen den 15 november klockan 18.00 – 19.30

Plats: Färjestadens skola , matsalen.

Anmäl dig till via e-post till: energiradgivning@monsteras.se så bjuder vi på fika. Annars behövs ingen anmälan.

Välkomna önskar Energi- och klimatrådgivningen i Borgholm och Mörbylånga kommun i samverkan med Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Vimmerby.

Bilden: Andreas Molin, energijägare och expert på lågenergihus och solceller.

Klart med presentkort i julklapp till våra medarbetare

Publicerat 27 oktober 2022

Borgholms kommun har beslutat att ge ett presentkort i julklapp till sina medarbetare. Presentkortet på 500 kronor gäller hos valfri näringsidkare i kommunen.

”Vi vill premiera våra anställda och rikta ett stort tack för ett fantastiskt jobb. Vi hoppas att julgåvan ska vara uppskattad”, säger Ilko Corkovic, Staffan Larsson och Carl Malgerud från personalutskottet.

Bilden: Vår kommunikationschef Clara Hoogland använde sitt presentkort på Edith & Julia i Rälla.

Hoppa till innehåll