Kontakta oss

Kallelser och mötestider

Aktuella kallelser

Här presenteras kallelser till aktuella sammanträden. Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer själva om sammanträdet ska vara öppet. När ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning behandlas, är sammanträdet inte öppet för allmänheten och videosänds inte.

Kallelse kommunstyrelsen 2024-05-28

Kallelse till utbildningsnämnden 2024-05-29 mötet är stängt för allmänheten.

Kallelse kommunfullmäktige 2024-05-20

Kallelse Ölands IT-nämnd 2024-05-08

Kallelse kommunstyrelsen 2024-04-30

Kallelse till Socialnämnden 2024-05-29 mötet är stängt för allmänheten.

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2024-04-17

Kallelse kommunfullmäktige 2024-04-15

Kallelse IT-nämnd 2024-04-05

Kallelse valnämnden 2024-04-04

Kallelse kommunstyrelsen 2024-03-26

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2024-03-20

 

Protokollen från sammanträdena publiceras efter att de har justerats.

Justerade protokoll

Här hittar du justerade protokoll

Mötestider

I listan nedan hittar du mötestider från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott samt utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden.

Kommunfullmäktige sammanträder i Tingssalen, Stadshuset Borgholm. Kommunstyrelsen sammanträder i KS-rummet, Stadshuset i Borgholm. Sammanträdena sänds live via webben och går även att se textade i efterhand, se information längre ner på sidan.

Mötestider


  Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Skip to content