Kallelser, webbsändningar och mötestider

Aktuella kallelser

Här presenteras kallelser till aktuella sammanträden.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden.

Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet publiceras det på sidan Protokoll.

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden  samt i de fall utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens och socialnämndens sammanträden filmas, går de att se live via Youtube eller textat  i efterhand här på hemsidan. För att sammanträdet ska kunna filmas måste sammanträdet hållas i en lokal där kamerautrustning är installerad, vilket innebär att vissa sammanträden inte filmas.

Inspelningar

Mötestider

På rull-listen nedan hittar du mötestider från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott samt utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden.

Kommunfullmäktige sammanträder i Tingssalen, Stadshuset Borgholm.

Mötestider


  Senast uppdaterad: 18 maj 2022
Hoppa till innehåll