Kulturpris

Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. Det delas ut till en person eller förening som gjort värdefulla insatser inom kulturområdet i Borgholms kommun. Kulturpriset kan delas ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt eller huvudsakligen verksam i kommunen.

Nominera senast 15 mars varje år.

Kulturpristagare genom åren

 • 2022 Karin Fransson, stjärnkock.
 • 2021 Rolf Nilsson, redaktör.
 • 2020 Sven Ekberg, journalist och filmskapare.
 • 2019 Tove Folkesson, författare samt hedersomnämnande till Ubbe Crantz, lokal musikprofil.
 • 2018 Anders Marell, kulturbärare. 
 • 2017 Åkerbokonstnärerna.
 • 2016 Lennart Sjögren, författare och konstnär. 
 • 2015 Centrum Bion Löttorp.
 • 2014 Elof Petersson, författare. 
 • 2013 Pelle Frylestam, gallerist.
 • 2012 Gärdslösa Prästgård.
 • 2011 Löttorps Vävstuga.
 • 2010 Bara Mässingen.
 • 2009 Alrik Nilsson, Torps gårdsmuseum.
 • 2008 Ragnhild Boström, konst-, kultur- och kyrkohistoriker.
 • 2007 Bodil Rosengren, ordförande Borgholms musik- och teaterförening. 
 • 2006 Åke Persson, bibliotekarie.