Utskriftsdatum: 10 April 2020

Kulturpris

Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 tkr. Priset delas ut som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Kulturpriset kan delas ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt eller huvudsakligen verksam inom kommunen.

KULTURPRISTAGARE

2006  Åke Persson

2007  Bodil Rosengren

2008  Ragnhild Boström

2009  Alrik Nilsson

2010  Bara Mässingen

2011  Löttorps Vävstuga

2012  Gärdslösa Prästgård

2013  Pelle Frylestam

2014  Elof Petersson

2015  Centrum Bion Löttorp

2016  Lennart Sjögren

2017 Åkerbokonstnärerna

2018 Anders Marell