Kontakta oss

Kommunfullmäktige 23 maj

Publicerat

I måndags sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa ett kort referat av det som beslutades.

Du kan se sammanträdet textat i sin helhet här.

Innan kommunfullmäktige sammanträdde kommunstyrelsen helt kort för att bereda ärendet om taxa för parkering. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige måste först ha behandlats av kommunstyrelsen.

E-förslag om parkeringstillstånd

E-förslaget om parkeringstillstånd för fastboende i Borgholm anses som besvarat. Kommunstyrelsen har som en del av svaret beslutat att boende som påverkas av att gator blir gågata ska ha möjlighet att parkera på särskilt angivna platser i kommunen, på samma sätt som i fjol.

Allmänhetens frågestund

Två personer passade på att nyttja allmänhetens frågestund och ställa frågor om, denna gång om avsaltningsverket och hospice i kommunen.

Kommunens revisorer

Revisorerna informerade om att inget gemensamt revisionskontor kommer att bildas med Region Kalmar län.

Två interpellationer ställdes om vänort i Ukraina samt om att döpa om kvarteret Ryssland besvarades.

Allmänpolitisk debatt

Varje parti gavs möjlighet att presentera sin politik och särskilda frågor.

Detaljplan Rosenfors

Detaljplan för Rosenfors antogs.

Mejeriviken

Tilläggsbudget för färdigställandet Allaktivitetsområdet Mejeriviken godkändes. Tilläggsbudgeten möjliggör för bland annat basketplan och hinderbana för barn.

Taxa för parkering

Årets taxa för kommunens parkeringar antogs. Som tidigare år, kommer det att finnas vissa parkeringar som är avgiftsbelagda i sommar.

Läs mer om parkering här.

Skip to content