Utskriftsdatum: 04 April 2020

Parkering

I Borgholm gäller parkering med p-skiva på Storgatan samt på Västra Kyrkogårdsgatan och Östra Kyrkogårdsgatan mellan Södra Långgatan och Norra Långgatan. Parkering med p-skiva gäller även på parkeringsplatsen på torget framför Stadshuset. Med p-skiva parkerar du gratis i två timmar. P-skivor finns att hämta gratis på Servicecenter i Stadshuset, biblioteket samt i affärer längst gatorna där parkering med p-skiva gäller.

I övrigt är parkeringen gratis, om du följer de allmänna reglerna som gäller för parkering:

  • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
  • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
  • Parkera inte framför utfart.
  • Parkera inte längre än 24 timmar.
  • Parkera inte på lastzon.
  • Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan. Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs Sandgatan, längst norrut i staden samt på parkeringen bakom kyrkan. Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift.

Securitas sköter parkeringsövervakningen och de använder handterminaler.

Bestridande handläggs av:
Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

För att betala felparkeringar från utlandet måste du ange IBAN-nummer: SE4712000000012810117683 samt SWIFT/BIC-kod: DABASESX