Parkering

Borgholms kommun ansvarar för parkeringsplatserna inom Borgholms tätort, i hamnarna och på vissa badplatser. I övrigt är det ofta lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning av parkeringsplatser.

Parkeringsavgift

Betalparkeringarna som kommunens ansvarar för bevakas av Securitas. Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift.

Du hittar avgiften längre ner på sidan.

Betala med sms och app

Det finns möjlighet på samtliga kommunala parkeringsplatser att betala med sms och via appen Parkster. Du betalar för faktisk parkeringstid och det tillkommer inga administrativa kostnader. På parkeringen bakom kyrkan och vid Sjöstugans badplats och Byxelkroks hamn kommer det dessutom att finnas kortautomater.

För att komma igång behöver du ladda ned appen och skapa ett konto.

Scanna QR-koden eller gå till parkster.se/app


För mer information om hur appen fungerar, gå till parkster.com/se

P-skiva

I Borgholm gäller parkering med p-skiva under gågatuperioden, i år från 25 maj till 3 september på Storgatan samt på Västra Kyrkogatan och Östra Kyrkogatan mellan Södra Långgatan och Norra Långgatan samt på parkeringen vid kvarteret Osten (vid aktivitetsparken, Mejeriviken).

Parkering med p-skiva gäller året runt på parkeringsplatsen på Torget framför Stadshuset.

Med p-skiva parkerar du gratis i två timmar. P-skivor finns att hämta på servicecenter i Stadshuset, biblioteket samt i affärer längs gatorna där parkering med p-skiva gäller.

Allmänna regler för parkering

  • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
  • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
  • Parkera inte framför utfart.
  • Parkera inte längre än 24 timmar.
  • Parkera inte på lastplats.
  • Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan. Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Bestridande handläggs av

Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

Läs på Transportstyrelsens webbplats hur du betalar från utlandet. 

The Swedish Transport Agency’s website on how to pay from abroad. 

Om du befinner dig i Sverige ska du betala via bankgiro.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta söks hos kommunen, du hittar länken längre ner på sidan.

Boendeparkering sommar 2022

Du som är boende vid Borgholms torg kunde under Storgatans gågatuperiod få parkeringstillstånd för att med det parkera på sydöstra delen av fastighet Höken 8 (socialförvaltningens kontor) eller på Slottsskolans parkering. Det blir sammanlagt cirka 60 parkeringsplatser under sommarlovet  (17 juni – 22 augusti) och cirka 16 platser resterande tid av gågatuperioden.

Parkeringstillstånd gäller för boende på

  • Storgatan 3-34
  • Västra Kyrkogatan 18-38
  • Östra Kyrkogatan 11-19

Du som är berättigad ett parkeringstillstånd kan hämta det på Stadshuset i Borgholm.

Parkeringsavgift 2023

Avgiftsbelagd kommunal parkeringsavgift per timme Avgiftsbelagd kommunal parkeringsavgift per dygn
15 kronor 200 kronor