Utskriftsdatum: 28 September 2020

Parkering

Parkeringsplatserna längs det allmänna vägnätet ansvarar Trafikverket för. Borgholms kommun ansvarar för parkeringsplatserna inom Borgholms tätort. I övrigt är det ofta lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning av parkeringsplatser, vid till exempel badstränder.

Betalparkeringarna som finns i Borgholms tätort är uthyrda och sköts av Q-Park.

I Borgholm gäller parkering med p-skiva på Storgatan samt på Västra Kyrkogårdsgatan och Östra Kyrkogårdsgatan mellan Södra Långgatan och Norra Långgatan. Parkering med p-skiva gäller även på parkeringsplatsen på torget framför Stadshuset. Med p-skiva parkerar du gratis i två timmar. P-skivor finns att hämta gratis på Servicecenter i Stadshuset, biblioteket samt i affärer längst gatorna där parkering med p-skiva gäller.

I övrigt är parkeringen gratis, om du följer de allmänna reglerna som gäller för parkering:

  • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
  • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
  • Parkera inte framför utfart.
  • Parkera inte längre än 24 timmar.
  • Parkera inte på lastzon.
  • Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan. Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs Sandgatan, längst norrut i staden samt på parkeringen bakom kyrkan. Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift.

Securitas sköter parkeringsövervakningen och de använder handterminaler.

Bestridande handläggs av

Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

För att betala felparkeringar från utlandet måste du ange IBAN-nummer: SE4712000000012810117683 samt SWIFT/BIC-kod: DABASESX

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta söks hos kommunen, du hittar länken längre ner på sidan.