Utskriftsdatum: 18 October 2018

Parkering

I Borgholm är parkeringen gratis, om du följer de allmänna reglerna som gäller för parkering:

  • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
  • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
  • Parkera inte framför utfart.
  • Parkera inte längre än 24 timmar.
  • Parkera inte på lastzon.
  • Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Under sommartid gäller en timmes parkering på västra sidan (hussidan) av Västra Kyrkogatan mellan Södra och Norra Långgatorna (dock inte på platser som är markerade med vita streck på gatan) och på södra delen av Borgholms Torg.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan. Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs Sandgatan, längst norr ut i staden. (Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift).

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

För att betala felparkeringar från utlandet ska du fr.o.m. 1 april 2017 ange IBAN-nummer: SE4712000000012810117683 samt SWIFT/BIC-kod: DABASESX