Utskriftsdatum: 22 October 2021

Parkering

10 april 2017

Parkeringsplatserna längs det allmänna vägnätet ansvarar Trafikverket för. Borgholms kommun ansvarar för parkeringsplatserna inom Borgholms tätort. I övrigt är det ofta lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning av parkeringsplatser, vid till exempel badstränder.

Betalparkeringarna som finns i Borgholms tätort är uthyrda och sköts av Aimo-park (tidigare Q-park). Kostnaden är 15 kronor per timme från juni till september. Från oktober till maj är det gratis att parkera.

I Borgholm gäller parkering med p-skiva från juni till september på Storgatan samt på Västra Kyrkogatan och Östra Kyrkogatan mellan Södra Långgatan och Norra Långgatan. Parkering med p-skiva gäller även på parkeringsplatsen på Torget framför Stadshuset. Med p-skiva parkerar du gratis i två timmar. P-skivor finns att hämta gratis på servicecenter i Stadshuset, biblioteket samt i affärer längst gatorna där parkering med p-skiva gäller.

I övrigt är parkeringen gratis, om du följer de allmänna reglerna som gäller för parkering:

  • Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
  • Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
  • Parkera inte framför utfart.
  • Parkera inte längre än 24 timmar.
  • Parkera inte på lastplats.
  • Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan. Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs Sandgatan, längst norrut i staden samt på parkeringen bakom kyrkan. Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift.

Securitas sköter parkeringsövervakningen och de använder handterminaler.

Bestridande handläggs av

Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

För att betala felparkeringar från utlandet måste du ange IBAN-nummer: SE4712000000012810117683 samt SWIFT/BIC-kod: DABASESX

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta söks hos kommunen, du hittar länken längre ner på sidan.

Boendeparkering sommar 2021

Du som är boende vid Borgholms torg kan under Storgatans gågatuperiod få parkeringstillstånd för att med det parkera på sydöstra delen av fastighet Höken 8 (socialförvaltningens kontor) eller Slottsskolans parkering. Det blir sammanlagt cirka 60 parkeringsplatser under sommarlovet (till 15 augusti) och cirka 16 platser resterande tid av gågatuperioden som pågår till 31 augusti.

Parkeringstillstånd gäller för boende på

  • Storgatan 3-34
  • Västra Kyrkogatan 18-38
  • Östra Kyrkogatan 11-19

Du som är berättigad ett parkeringstillstånd kan hämta det på Stadshuset i Borgholm.

Hoppa till innehåll