Kontakta oss

Refererat från kommunstyrelsen 3 maj

Publicerat 12 maj 2022

Från och med mars 2022 kan du se en textad inspelning från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden i efterhand. Vi använder autotextning och ber om överseende med vissa fel i texten. Om ni upptäcker stora fel i textningen vill vi gärna att ni kontaktar oss på kommun@borgholm.se

Här kan du se inspelningen med text.

Budgetuppföljning

Budgetuppföljningen per den sista mars ger ett resultatet för kommunen på plus 23,9 miljoner kronor. (Årsprognosen är  plus 52,9 miljoner kronor).

Driftredovisningen visar budgetavvikelsen plus 16,7 miljoner kronor. (Årsprognos plus 36,5 miljoner kronor).

Likvida medel var den sista mars 34,7 miljoner kronor. (Årsprognos 40,3 miljoner kronor).

Investeringar har hittills uppgått till 15,6 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor).

Ingen avgift för tillsyn på lantbruk

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgifter för planerad tillsyn på lantbruk inte tas ut i år.

Aktivitetsområdet i Mejeriviken

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget på 1,5 miljoner kronor för aktivitetsområdet i Mejeriviken. Färdigställandet innebär bland annat nya bänkar, grillplats, hinderbana samt block för avstängning som också utgör en rink för landhockey och basket

Detaljplan för Rosenfors

Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige 23 maj.

Läs mer om detaljplanen

Övriga frågor

Utöver dessa ärenden föreslås kommunfullmäktige sälja en fastighet i Rosenfors till den som har arrenderat den samt godkänna och bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen att Översiktsplan för Borgholms kommun 2040 ska ut på samråd. Läs mer om översiktsplanen här.

Medel har beviljats till en ny brygga i Klinta och ytterligare medel för bryggan vid Sjöstugeviken.

Kommunstyrelsen beslutade också om att kommunen ska erbjuda parkeringstillstånd för boende längsmed gågatuområdet i Borgholm under sommarsäsongen. Detta är delvis ett svar på ett e-förslag om att erbjuda  boende i Borgholm parkeringstillstånd under säsong.

Instruktioner till ombud till Borgholm Energi AB:s årsstämma beslutades.

Hoppa till innehåll