Utskriftsdatum: 23 October 2021

Detaljplan för del av Borgholm 8:63 med flera, Rosenfors

27 mars 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Borgholm 8:63, m.fl. som nu är ute för samråd. Samrådsskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet. Området planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av området som idag består av camping planenliggörs denna utveckling. En utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet är förenligt med Borgholms kommun översiktsplan. I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik (2019) är området utpekat för utredningsområde för verksamheter och handel. Användningen camping stämmer inte överens med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik. Campingändamål i detaljplanen avviker från översiktsplanen.

Samrådstiden pågår mellan 1 april till och med den 24 april 2020.

Synpunkter skickas via e-post senast den 24 april 2020 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Borgholm 8:63, Rosenfors” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post, men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget.

Hoppa till innehåll