Underrättelse om antagande av detaljplan för Del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning