Aktuellt

Nyheter

Den 26 september sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som beslutades. Ifrågasatt...

Ölands Skördefest pågår mellan 27 september och 1 oktober 2023. Det är en folkfest för alla och det bjuds på en m...

Borgholms kommun har tagit fram granskningshandlingar för detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning. Mil...

Tillsammans med Region Kalmar län gör vi nu en satsning för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Vår äldr...

Kommunstyrelsen har idag tagit beslut om att ett presentkort på 2500 kronor ska delas ut till alla nyfödda under år 2...

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). M...