Nyheter

'Alla chefer utbildas om barnkonventionen' bild

Alla chefer utbildas om barnkonventionen

19 oktober 2021
Idag utbildas alla chefer som jobbar på Borgholms kommun om barnkonventionen. Även förtroendevalda deltog i utbildningen. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barns rättigheter och ökad förståelse för hur våra medarbetare och verksamhet praktiskt kan arbeta med konventionen. Utbildningen hålls av Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Hon hälsades välkommen upp […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nya plantor för bins skull' bild

Nya plantor för bins skull

19 oktober 2021
Inom Länsstyrelsens pollineringsprojekt håller nästan sex hektar av Borgholm kommuns mark på att bli ett nytt biparadis. Området har röjts på träd för att blotta sandig mark, där solitära bin kan bygga bo. Det enda som fattas innan de kan flytta in är fler växter, så att det finns pollen och nektar i närområdet. […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Arbetet med nya Åkerboskolan fortsätter' bild

Arbetet med nya Åkerboskolan fortsätter

18 oktober 2021
Nu är grundsättning och gjuteriarbeten igång. Det arbetas även med dagvattenhantering – bland annat syns en stor grop för en vattentank vid nuvarande biblioteket. Stommar kommer att resas i november. Arbetet följer tidsplanen. Det är spännande att se den nya fina skolan för elever från förskoleklass till årskurs nio växa fram i Löttorp. Läs […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Kommunfullmäktige 18 oktober' bild

Kommunfullmäktige 18 oktober

18 oktober 2021
Måndag, den 18 oktober, sammanträder kommunfullmäktige i Tingssalen i stadshuset. Mötet kommer framför allt hantera motioner och interpellationer. Därutöver är det ärenden gällande bland annat partistöd, nytt verksamhetsområde i Högsrum för VA och försäljning av två kommunala tomter. Läs kallelsen i sin helhet Du kan följa fullmäktiges sändning på Youtube via denna länk från […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Eva Forssell är ny bibliotekschef' bild

Eva Forssell är ny bibliotekschef

18 oktober 2021
Eva Forssell har tillträtt på tjänsten som bibliotekschef, efter att ha varit tillförordnad en tid. ”Det känns jätteroligt. Jag har kompetenta, kloka och roliga kollegor och tillsammans skapar vi nu det framtida Borgholms bibliotek.”, säger Eva Forssell. Biblioteken i Borgholms kommun är idag på väg in i en era av högre tillgänglighet med generösa […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Välkommen på digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör' bild

Välkommen på digitalt möte om detaljplanen för Stora Rör

15 oktober 2021
Onsdag den 20 oktober klockan 12-13 och på torsdag den 21 oktober klockan 17.30-18.30 är du som har frågor eller vill veta mer om planen för Stora Rör välkommen på ett digitalt möte. Anmälan Vi ber dig anmäla dig till mötet senast tisdag, den 19 oktober: Anmäl dig via e-post: victoria.bengtsson@borgholm.se I samband med […]
[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]