Nyheter

'Välkommen till idrottsskolan för förstaklassare' bild

Välkommen till idrottsskolan för förstaklassare

17 augusti 2022

Idrottsskolan Borgholm är gratis och riktar sig till barn i årskurs ett och pågår höst- och vårtermin. Barnen får möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter, som att rida, scouterna, tennis, klättra, golf och budo. Alla aktiviteter testas två gånger och veckodagen är oftast onsdagar. Tanken med idrottsskolan är att ge alla barn i Borgholms kommun samma […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Nu startar bygget av ”Nya Ekbacka”' bild

Nu startar bygget av ”Nya Ekbacka”

16 augusti 2022

Efter en lång process där den nya detaljplanen för Ekbackaområdet överklagades vann beslutet att anta detaljplanen laga kraft 20 juni. Byggstart påbörjas nu, vecka 33, med förberedande markarbeten. Gång- och cykelvägen vid Tullgatan kommer att vara avstängd under tiden det nya boendet på Ekbacka byggs. Parkeringsmöjligheterna vid Ekbacka blir begränsade. Vi hänvisar till närliggande parkeringsplatser. […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Skolstart höstterminen 2022' bild

Skolstart höstterminen 2022

11 augusti 2022

Välkomna till ett nytt läsår! Här hittar du alla tider för när respektive skola börjar och information om skolskjuts: Skolstart höstterminen 2022 – Borgholms kommun  

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Minnesord Per Lublin' bild

Minnesord Per Lublin

04 augusti 2022

Per Lublin, 77 år, har hastigt gått bort. Per Lublin har varit en engagerad politiker i Borgholms kommun i nästan 50 år. Per Lublin har bland annat lett Ölandspartiet samt varit ledamot i kommunstyrelsen, socialnämnden och fram till sin bortgång kommunfullmäktige, där han var ålderspresident. Per Lublin har också varit engagerad med sitt skrivande och […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]
'Tyckt till om kommunens framtid!' bild

Tyckt till om kommunens framtid!

18 juli 2022

Under hela sommaren, fram till och med den 31 augusti, finns förslaget till kommunens nya översiktsplan tillgänglig att ta del av och tycka till om. Ta chansen att lämna dina synpunkter om kommunens utveckling! Här hittar du förslaget digitalt Förslaget finns även i fysisk form på biblioteken i Runsten, Rälla, Löttorp och Borgholm samt i […]

[OBS! Detta är en förkortad version av texten.]