Beslut om eldningsförbud 21 juni

Beslut om eldningsförbud 21 juni

Kungörelse,

2019-06-24

Start- och slutdatum:

2019-06-24 - 2019-09-30

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen