Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 ”Sandwegen” har vunnit laga kraft

Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 ”Sandwegen” har vunnit laga kraft

Kungörelse,

2018-04-10

Start- och slutdatum:

2018-04-10 - 2018-04-30

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltnignen