Ansökan om bygglov för nybyggnad av 16 campingstugor på Kapelluddens camping

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 16 campingstugor på Kapelluddens camping

Kungörelse,

2018-09-01

Start- och slutdatum:

2018-09-01 - 2018-09-24

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen