Detaljplan för del av Höken 8, granskning

Detaljplan för del av Höken 8, granskning

2020-03-02

Start- och slutdatum:

2020-03-04 - 2020-03-20

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen