Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern”

Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern”

Kungörelse,

2018-05-07

Start- och slutdatum:

2018-05-07 - 2018-05-21

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen