Eldningsförbud från 2019-06-07 klockan 12:00

Eldningsförbud från 2019-06-07 klockan 12:00

Kungörelse,

2019-06-07

Start- och slutdatum:

2019-06-07 - 2019-06-13

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen