Föreskrift om eldningsförbud från och med 2020-06-30

Föreskrift om eldningsförbud från och med 2020-06-30

Kungörelse,

2020-06-30

Start- och slutdatum:

2020-06-29 - 2020-07-21