Förslag till ny avfallsplan och nya föreskrifter

Förslag till ny avfallsplan och nya föreskrifter

Kungörelse,

2019-01-25

Start- och slutdatum:

2019-01-08 - 2019-03-12

Förvaringsplats:

Servicecenter, Stadshuset Östra kyrkogatan 10, Borgholm