Granskning Nydala, del av Borgholm 11:1

Granskning Nydala, del av Borgholm 11:1

2019-06-07

Start- och slutdatum:

2019-06-07 - 2019-06-27

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden