Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträde,

2019-05-22

Paragrafer:

21-22

Start- och slutdatum:

2019-06-05 - 2019-06-28

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun