Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

2020-09-01

Paragrafer:

15-18

Start- och slutdatum:

2020-09-11 - 2020-10-05

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun