Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 är inställt på grund av för få ärenden.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 är inställt på grund av för få ärenden.

Start- och slutdatum:

2019-09-06 - 2019-09-17