Underrättelse – ansökan om bygglov för teletorn Stora Rör 2:1, Solberga 1:103 och Vi 3:16

Underrättelse – ansökan om bygglov för teletorn Stora Rör 2:1, Solberga 1:103 och Vi 3:16

Kungörelse,

2018-12-14

Start- och slutdatum:

2018-12-14 - 2019-01-07

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Borgholms kommun