Kungörelse ansökan om bygglov för uppförande av teletorn Böda-Torp 1:42

Kungörelse ansökan om bygglov för uppförande av teletorn Böda-Torp 1:42

Kungörelse,

2019-10-11

Start- och slutdatum:

2019-10-12 - 2019-11-01

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden