”Kungörelse – Ansökan om förhandsbesked för fem bostadshus Norrböda 4:10. Underrättelse till berörda grannar.

”Kungörelse – Ansökan om förhandsbesked för fem bostadshus Norrböda 4:10. Underrättelse till berörda grannar.

Start- och slutdatum:

2019-12-17 - 2020-01-07

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltnikngen