”Kungörelse – Ansökan om förhandsbesked för fem bostadshus Norrböda 4:10. Underrättelse till berörda grannar.