Kungörelse beviljat bygglov Norrby 2:3, Böda Kronopark 2:176, Ramsättra 8:2

Kungörelse beviljat bygglov Norrby 2:3, Böda Kronopark 2:176, Ramsättra 8:2

Kungörelse,

2019-09-10

Start- och slutdatum:

2019-09-11 - 2019-10-11

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden