Kungörelse bygglov monopole och teknikbod, Stora Rör 2:1

Kungörelse bygglov monopole och teknikbod, Stora Rör 2:1

Kungörelse,

2019-04-11

Start- och slutdatum:

2019-04-11 - 2019-05-07

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen