Kungörelse detaljplan för Borgholm 8:63, m.fl. ”Rosenfors”

Kungörelse detaljplan för Borgholm 8:63, m.fl. ”Rosenfors”

2020-03-27

Start- och slutdatum:

2020-04-01 - 2020-04-24

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen