Kungörelse för upphävande av detaljplan”Halltorp1:2 m fl”

Kungörelse för upphävande av detaljplan”Halltorp1:2 m fl”

2020-08-10

Start- och slutdatum:

2020-08-05 - 2020-08-26

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen