Kungörelse: Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2019-05-15.

Kungörelse: Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2019-05-15.

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2019-09-06 - 2019-09-30

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen