Kungörelse samråd ”planprogram för Legenäs 1:39”

Kungörelse samråd ”planprogram för Legenäs 1:39”

2020-03-30

Start- och slutdatum:

2020-04-01 - 2020-04-24

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen