Protokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämnden

2019-04-24

Paragrafer:

44-52

Start- och slutdatum:

2019-04-29 - 2019-05-23

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm