Granskning Upphävandeförslag för del av detaljplan gällande Högsrum-Rälla tall

Granskning Upphävandeförslag för del av detaljplan gällande Högsrum-Rälla tall

2020-03-03

Start- och slutdatum:

2020-03-05 - 2020-03-26

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen